ooglaseren  Cosmix - Onafhankelijk advies over ooglastering

Ooglaseren

Accomoderen

Momenteel is een grote groep mensen de leeftijd van 45 jaar inmiddels gepasseerd. Het zijn mensen die nog vitaal en fit zijn en nog volop genieten van alle goede dingen. Mensen die daarom ook ge´nteresseerd zijn in ooglaserbehandelingen. Er is echter een belangrijk verschil tussen de 45 plussers en de jongeren: het accommodatievermogen.

Een oog zonder refractieafwijkingen ziet scherp in de verte. Wanneer er dichtbij scherp gekeken moet worden, moet de focus voor de verte veranderen in een focus voor dichtbij. Dit focussen wordt accommoderen genoemd.

Accommoderen gebeurt door de natuurlijke ooglens die in het oog zit, in combinatie met een spier die rondom de ooglens aanwezig is. Bij het kijken in de verte is de spier ontspannen en de ooglens plat. Wanneer dichtbij gekeken moet worden gaat de spier aanspannen en wordt de ooglens boller (en positiever van sterkte). Hoe dichterbij gekeken moet worden, hoe meer er geaccommodeerd moet worden.

Na de geboorte is het accommodatievermogen enorm groot. In de loop der jaren wordt het accommodatievermogen minder en minder doordat de ooglens stugger wordt. Dit zorgt er voor dat rond de 45-jarige leeftijd het lezen van een boek lastiger wordt. De ooglens kan niet meer genoeg accommoderen, en dus zal het tekort aan positieve sterkte van de ooglens aangevuld moeten worden met een leesbril. De sterkte van de leesbril is in eerste instantie beperkt (+1) en zal in de loop der tijd wat sterker (+1,5 / +2 / +2,5) worden naarmate door toenemende leeftijd het accommoderen verder terugloopt.