ooglaseren  Cosmix - Onafhankelijk advies over ooglastering

Het oog

Uitleg Lasek & Prk techniek

Zicht is het belangrijkste zintuig van het menselijk lichaam. Het biedt ons een krachtig middel om in contact te komen met de wereld om ons heen en om met andere mensen en voorwerpen te communiceren.

Licht is een transportmiddel. Het maakt deel uit van de elektromagnetische stralingen. Deze energievorm beweegt zich voort in golven. Verschillende elektromagnetische stralingen hebben verschillende golflengtes. Omdat het menselijk oog slechts gevoelig is voor een specifiek deel van het elektromagnetisch spectrum, wordt dit het zichtbare spectrum genoemd. Licht botst tegen objecten en kaatst in alle richtingen terug, waarmee de mogelijkheid ontstaat om objecten te zien. Licht reist in rechte lijnen maar door bijvoorbeeld speciaal geslepen glas van een cameralens of het hoornvlies en de lens van het oog, kan het gebogen worden.

Het oog heeft als functie invallende lichtgolven samen te brengen tot een scherpe afbeelding (focussen) op het centrale gedeelte (fovea) van de lichtgevoelige structuur aan de achterkant van het oog (netvlies of retina). Daar wordt licht omgezet in elektrische impulsen die naar de hersenen worden verstuurd en dan tot een afbeelding worden vertaald. U kijkt met uw ogen, maar ziet met uw hersenen.

In ogen met afwijkingen in de vorm van bijv. bijziendheid, verziendheid of astigmatisme kan het licht niet goed samengebracht worden op de fovea. Hiervoor worden vaak hulpmiddelen gebruikt als contactlenzen of een bril. De laatste jaren kunnen deze afwijkingen ook behandeld worden met excimerlasers of door het plaatsen van een kunstlens in het oog.