ooglaseren  Cosmix - Onafhankelijk advies over ooglastering

Ooglaseren

Lasik - Tissue Saving

Deze methode wordt bij ons het meest gebruikt en is wereldwijd gezien het meest populair (92,3%). Bij Lasik (Laser In Situ Keratomileusis) wordt het oog verdoofd waarna het bovenste laagje van het hoornvlies (iets dieper dan bij PRK en Lasek) omgeklapt wordt. Vervolgens wordt de onderliggende laag met de laser behandeld totdat deze de juiste kromming en de precieze sterkte heeft bereikt. Na de laserbehandeling wordt het flapje weer teruggeplaatst. U komt dus alleen in aanmerking voor deze behandeling als uw hoornvlies dik genoeg is. Gemiddeld is het hoornvlies ongeveer 525 micron dik. Voor de lasik-behandeling moet er minstens 250 micron overblijven nadat de flap gemaakt is (het flapje heeft een gemiddelde dikte van 160 à 180 micron). Beide ogen kunnen direct na elkaar gelaserd worden. De ingreep is niet pijnlijk en geneest snel.

Lasik - Zyoptix

Zyoptix is een geavanceerde individuele ooglaserbehandeling waarbij de kleinste oogafwijkingen door de laser worden gecorrigeerd. Hierdoor wordt het mogelijk om na de behandeling kleine contrastverschillen beter te onderscheiden. Contrast zien neemt toe waardoor bijvoorbeeld gekleurde letters op een gekleurde achtergrond zoals bij teletekst, beter zichtbaar zijn. Vooral bij mensen met grote pupillen kan een Zyoptix behandeling een opmerkelijke verbetering opleveren. Met Zyoptix wordt de nieuwste techniek toegepast. Met behulp van een uitgebreide oogscan kunnen de kleinste details die het zien beïnvloeden, in kaart worden gebracht. Zyoptix maakt gebruik van de zogenaamde 'wavefront' techniek. Hiermee wordt een detailleerde hoogte kaart gemaakt die exact aangeeft waar de kleinste onregelmatigheden in het hoornvlies zitten. Door het corrigeren van deze kleine onregelmatigheden wordt de kwaliteit van het zicht aanmerkelijk verbeterd. Dit kan bijvoorbeeld bevorderlijk zijn bij mensen die klagen over het zien in het donker 'nachtblindheid'. Met Zyoptix is het mogelijk om moeilijkere sterkten te behandelen, omdat in vergelijking met een standaard behandeling 25% minder weefsel wordt weggenomen. Mensen met hogere sterktes en dunnere hoornvliezen komen hierdoor ook in aanmerking.

Epi-Lasik

De oogchirurg van FYEO Vision, Dr. Erik Mertens, heeft in samenwerking met 19 vooraanstaande, buitenlandse topchirurgen de Epi-Lasik methode ontwikkeld. Deze techniek vervangt sinds de zomer van 2003 volledig de PRK- en LASEK-technieken. Epi-LASIK combineert het beste van de ooglasermethoden LASIK en PRK. Het is nu niet nodig is om een sneetje te maken in de diepste laag van het hoornvlies (LASIK) of alcohol te gebruiken (PRK). Epi-LASIK vervangt voortaan de LASEK- en PRK-methode. De Epi-LASIK methode passen we meestal toe wanneer uit het vooronderzoek blijkt dat de LASIK-methode niet mogelijk is. Meestal doordat het hoornvlies te dun blijkt te zijn om een flapje in te maken. Bij EPI-LASIK wordt namelijk geen flapje gemaakt in de diepste laag van het hoornvlies, maar in de bovenste laag van het hoornvlies (Het epitheel, dat slechts 10% van de dikte van het hoornvlies uitmaakt). Epi-LASIK is dé methode bij uitstek voor mensen met droge ogen of een te dun hoornvlies. Deze methode is ook zeer geschikt voor patiënten die een contactsport beoefenen (judo, karate, boksen, e.d.). Zij lopen geen risico dat het flapje loskomt, omdat het na vijf dagen weer volledig is vastgegroeid. De resultaten met Epi-LASIK zijn uitstekend. Enige nadeel van deze methode is echter dat het helingsproces iets langer duurt en de ogen een aantal dagen geïrriteerd en pijnlijk aan kunnen voelen. Het voordeel van LASIK is dat je vier uur na de behandeling al helemaal goed kunt zien en dat is bij Epi-LASIK pas na vijf à zeven dagen. Hét verschil zit hem dus voornamelijk in de eerste dagen na de behandeling.

Lasek

Bij LASEK (Laser sub epithelial keratectomy) wordt het bovenste laagje van het hoornvlies (de epitheellaag) met behulp van een alcoholoplossing losgeweekt en opzij geschoven. Vervolgens wordt de onderliggende laag epitheelcellen met de laser behandeld totdat deze de juiste kromming en de precieze sterkte heeft bereikt. Na de laserbehandeling wordt het opzij geschoven dunne laagje epitheelcellen weer teruggeplaatst. Het oog wordt direct na de behandeling ter bescherming bedekt met een zachte lens of een oogverband. Deze techniek wordt zeker niet als pijnloos ervaren. Bovendien dient u er rekening mee te houden dat bij deze methode het visuele herstel langer kan duren. Binnen een week spreken we gemiddeld van 80% van het uiteindelijke resultaat. Volledig herstel mag men pas verwachten na enkele weken.